Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich

Lokalizacja

województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Ruda Śląska
gmina: M. Ruda Śląska
miejscowość: Ruda Śląska

Informacje

Typ szkoły / placówki: Technikum
Patron szkoły: im. Powstańców Śląskich
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich
gen. Józefa Hallera 6
41-709 Ruda Śląska
Poczta: Ruda Śląska
telefon: 0322487681
fax: 0322487681
strona internetowa: www.zsp1.mzopo.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich (Ruda Śląska), jest to Technikum.

Statystyka

Liczba uczniów: 385
Liczba oddziałów: 16
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
powiat:
gmina: